Cirkev

Grécko-katolícka cirkev

kostol.jpg

V obci je gréckokatolícky chrám sv. Demetera z roku 1893.

Nedeľné Bohoslužby sa konajú o 08:15 hod.

V Regetovke nebola a nie je fara, farnosť má sídlo v Becherove.
Adresa: GKFÚ č. 35, 08635
Tel.: 054/476 80 40
E-mail: becherov@grkatpo.sk

Podľa farskej evidencie na becherovskej fare slúžili:

1750 Luka Smereckyj
1785 Vasiľ Šalamon
1810 Ján Hvozdovič
1811 Peter Ruby
1823 Andrej Čisárik
1824 Peter Hvozdovič
1824 Andrej Kovaliský st.
1835 Ján Stavroský
1842 Andrej Kovaliský ml.
1876 Michal Hučko
1877 ThDr. JuDr. MuDr. Michal Artim
1918 Emil Šemetkovský
1920 Mikuláš Burik
1922 Juraj Midlik
1945 Mikuláš Čisárik
1969 Gejza Seman
1973 Mikuláš Kašpar
1981 Michal Michlík
1983 Mikuláš Pružinský
2000 Volodomír Pančak
2005 Peter Calko
2011 Peter Halgaš