Symboly obce

Erb, vlajka a pečať obce tvoria trojicu základných symbolov obce.

Erb obce

Erb obce Regetovka

V červenom poli na striebornej (bielej) kamennej doske stojaca strieborná (biela) postava rytiera sv. Demetera (patróna farského kostola) v brnení, v pravej ruke so zlatou (žltou) kopijou.

Vlajka

rege-vlajka-kopie.jpg

Pečať

peciatka.png

Súčasná pečať obce Regetovka je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Regetovka. Pečať má priemer 35mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. Od obecnej pečate sú odvodené okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate. Kruhopis sa však mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu alebo obecného úradu. Pre potreby potvrdzovania preneseného výkonu štátnej správy sa používa okrúhla pečať s kruhopisom Slovenská republika – OBEC REGETOVKA.