Turistika

Tipy na letnu turistiku

raselinisko.jpg Regetovské rašelinisko, kat. úz. Regetovka, vyhlásená roku 1979, s rozlohou 2,55 ha. Vo vyhláške, ktorou bolo vyhlásené toto chránené územie, sa uvádza, že prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko bola zriadená na ochranu zachovalých a ojedinelých rašelinných spoločenstiev na východnom Slovensku a že bude slúžiť vedeckovýskumným cieľom.

Regetovské rašelinisko, miestne nazývané Stav sa nachádza v terénnej depresii obklopenej poľnohospodárskou pôdou a svahovými lúkami. Rašelinisko je najmä zo západnej strany silne podmáčané potôčikom, ktorý bol v minulosti upravený a čiastočne odvedený mimo depresie, a niekoľkými prameňmi po obvode rašeliniska. Najmokrejšia časť sa tiahne stredom rašeliniska. Na celom rašelinisku, no najviac v centrálnej časti, sú skupiny stromov a krov. Prevláda jelša lepkavá (Alnus glutinosa), vŕby popolavé a päťtyčinkové a iné druhy slatinno-rašelinných biotopov.

Podľa stupňa zamokrenia je tu celá škála ostricovných spoločenstiev, ktoré boli v minulosti na relatívne suchších miestach kosené. Takto sa tu udržiavali trávinné spoločenstvá, v ktorých rastú veľmi vzácne druhy. Ako sa po niekoľkých rokoch ukázalo, kosenie bolo veľmi potrebné, pretože sa nemohli omladzovať jelšové porasty. Na niektorých miestach po vylúčení kosenia vytvorili totiž hustý nálet, ktorý zarástol vzácne lúčne spoločenstvá. Dochádza tu k porušeniu floristického zloženia týchto porastov a mohlo by dôjsť i k zániku niektorých druhov, ktorým vyhovujú ekologické podmienky trávinných spoločenstiev. Preto je z hľadiska ochrany Regetovského rašeliniska najdôležitejšou úlohou zabezpečenie terajšieho vodného režimu a takých ochranných opatrení, ktoré zabránia nežiadúcej sukcesii, ktorá by v priebehu niekoľkých desaťročí znamenala koniec lúčnych slatinno-rašelinných spoločenstiev na úkor hustého jelšového lesa.

Prevládajúcim lúčnym spoločenstvom sú porasty ostrice oblastnej (Carex diendra) a ostrice zobáčikatej (Carex rostrata), súvislé porasty tvovrí vachta trojlistá (Menyanthes trifoliata), hojná je rosička mäsožravá (Drosera rotundifolia), vzácna je paparaď hrebenistá (Dryopteris cristata), nátržnica močiarna (Potentilla palustris) i papradník močiarny (Thelypteris palustris) a predovšetkým veľmi vzácny diablik močiarny (Calla palustris). Táto vzácna kvetena sa vyvinula na súvislej vrstve mnohých druhov vzácnejších rašelinníkov (Sphagnum sp.) a machov. Krovinaté spoločenstvo vŕby popolavej a menšie skupiny slatinno-rašelinných jelšín spolu so vzácnou a zachovalou vegetáciou lúk, aké sú na Regetovskom rašelinisku, neboli doposiaľ inde na území východného Slovenska zistené. Preto Regetovské rašelinisko má pre ochranu týchto spoločenstiev celoslovenský význam.

Tipy na zimnú turistiku

Bežecké trate zabezpečuje Ranč Regetovka SKI

V prípade priaznivých snehových podmienok sú k dispozícii upravované bežecké trate:

1.trať CHMEĽOVÁ – od hotela Ranč Regetovka smerom na obec Chmeľová a späť v dĺžke cca 5km

2.trať RAŠELINISKO – od lyžiarskeho svahu, okolo obecného úradu smerom na Regetovské rašelinisko a späť v dĺžke cca 3 km

3.trať HRANICA/REGETOVSKÁ VODA – od lyžiarskeho svahu smerom na štátnu hranicu (PL) – prechod Regetovská voda a späť v dĺžke cca 6 km

Ubytovacie a stravovacie možnosti :

Ranč Regetovka

ranc1.jpg

Rekreačný komplex zahŕňajúci reštauráciu, ubytovanie a lyžiarske stredisko.
OTVÁRACIE HODINY REŠTAURÁCIE

Pondelok – Štvrtok
12:00 – 20:00
Piatok
12:00 – 22:00
Sobota
10:00 – 22:00
Nedeľa
10:00 – 20:00

ranc@regetovka.sk 0911 338 813